นากาโน่

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) สำหรับ เจียวเอ็ตสึเมียวโก/คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮาคุทากะ คางายากิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 11
  ฮาคุทากะ
  はくたか591号
  คานาซาวะ
 • 7

 • 38
  คางายากิ
  かがやき501号
  คานาซาวะ
 • 8

 • 05
  ฮาคุทากะ
  はくたか551号
  คานาซาวะ
  42
  คางายากิ
  かがやき503号
  คานาซาวะ
 • 9

 • 32
  ฮาคุทากะ
  はくたか553号
  คานาซาวะ
  58
  คางายากิ
  かがやき505号
  คานาซาวะ
 • 10

 • 19
  ฮาคุทากะ
  はくたか555号
  คานาซาวะ
  46
  คางายากิ
  かがやき507号
  คานาซาวะ
 • 11

 • 05
  ฮาคุทากะ
  はくたか557号
  คานาซาวะ
  43
  คางายากิ
  かがやき509号
  คานาซาวะ
 • 12

 • 06
  ฮาคุทากะ
  はくたか559号
  คานาซาวะ
  51
  ฮาคุทากะ
  はくたか561号
  คานาซาวะ
 • 13

 • 55
  ฮาคุทากะ
  はくたか563号
  คานาซาวะ
 • 14

 • 51
  ฮาคุทากะ
  はくたか565号
  คานาซาวะ
 • 15

 • 56
  ฮาคุทากะ
  はくたか567号
  คานาซาวะ
 • 16

 • 52
  ฮาคุทากะ
  はくたか569号
  คานาซาวะ
 • 18

 • 09
  ฮาคุทากะ
  はくたか571号
  คานาซาวะ
  49
  คางายากิ
  かがやき513号
  คานาซาวะ
 • 19

 • 46
  คางายากิ
  かがやき515号
  คานาซาวะ
  50
  ฮาคุทากะ
  はくたか573号
  คานาซาวะ
 • 20

 • 49
  ฮาคุทากะ
  はくたか575号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 51
  ฮาคุทากะ
  はくたか577号
  คานาซาวะ
 • 22

 • 25
  คางายากิ
  かがやき519号
  คานาซาวะ