นากะฮามะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 新快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  11
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  56
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 7

 • 13
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  28
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  43
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  55
  普通
  JR北陸本線
  อาโบะชิ
 • 8

 • 04
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  31
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
 • 9

 • 05
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  25
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
 • 10

 • 04
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  特急
  しらさぎ56号
  ไมบาระ
 • 11

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  特急
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
 • 12

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 13

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 14

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  特急
  しらさぎ60号
  ไมบาระ
 • 15

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
  57
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
 • 16

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  特急
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
  57
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
 • 17

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
  57
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
 • 18

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  บันชูอาโก
  57
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 19

 • 29
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  57
  新快速
  JR北陸本線新快速
  อาโบะชิ
 • 20

 • 34
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  43
  特急
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
 • 21

 • 17
  新快速
  JR北陸本線新快速
  ฮิเมจิ
  57
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
 • 22

 • 15
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ
  47
  普通
  JR北陸本線
  ไมบาระ