นากะฮามะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ สึรุกะ/ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 6

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 8

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ51号
  คานาซาวะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 9

 • 09
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 10

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ3号
  คานาซาวะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 11

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 12

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 13

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ7号
  คานาซาวะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 14

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 15

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 16

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ57号
  คานาซาวะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 17

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิอิมาซุ
 • 18

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 19

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ13号
  คานาซาวะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 20

 • 13
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 22

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 23

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ