นากะฮามะ

ตะมูระ
โทระฮิเมะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ โอมิชิโอสึ/สึรุกะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 6

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ51号
  สึรุกะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 8

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 9

 • 09
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 10

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ3号
  สึรุกะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 11

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 12

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 13

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ7号
  สึรุกะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 14

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ55号
  สึรุกะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 15

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 16

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ57号
  สึรุกะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 17

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิอิมาซุ
 • 18

 • 11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 19

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ13号
  สึรุกะ
  11
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 20

 • 13
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 22

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 23

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-06-09 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป