นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ ฮิเซ็นยามากุจิ/โทสุ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations