นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ ฮิเซ็นยามากุจิ/โทสุ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations