นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ อิสะฮายะ/ซากะ/ฮาคาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations