นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ อิสะฮายะ/ซากะ/ฮาคาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations