ชะยะมาจิ

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โอคายาม่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations