ทาเกดะ (เกียวโต)

คินเท็ตสึสายเกียวโต สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations