อิเคะบุคุโระ

JR สายโชนันชินจูกุ สำหรับ ชินจูกุ/โยโกฮาม่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 特別快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations