อิเคะบุคุโระ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 通勤快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations