อิเคะบุคุโระ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ ชินจูกุ/โอซากิ/ชินกิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 44
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  59
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 6

 • 10
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  30
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  37
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  40
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  49
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  57
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 7

 • 02
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  08
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  21
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  28
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  38
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  40
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  45
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  51
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 8

 • 02
  快速
  JR埼京線快速
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  05
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  10
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  25
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  31
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  36
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  42
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  48
  普通
  JR埼京線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  51
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 9

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  11
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  29
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  31
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  38
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  40
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 10

 • 01
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  42
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 11

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 12

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  21
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  44
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 13

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 14

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  21
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 15

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  21
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 16

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  19
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  42
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  50
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 17

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  24
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  36
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  40
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 18

 • 00
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  36
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  59
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 19

 • 06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  28
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  48
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  54
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 20

 • 02
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  20
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 21

 • 02
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  07
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  21
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  40
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
 • 22

 • 01
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  06
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  22
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  37
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  41
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  47
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  54
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 23

 • 04
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  09
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  17
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  25
  普通
  JR埼京線
  โอซากิ
  35
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ
  57
  普通
  JR埼京線
  ชินจูกุ