ทานิมาจิ 6 โจเมะ

OsakaMetro谷町線 สำหรับ ไดนิจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations