ยามาโตะยางิ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ อิเซะนาคากาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 急行 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations