ยามาโตะยางิ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ อิเซะนาคากาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 準急 普通 快速急行 区間準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations