ยามาโตะยางิ

คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
 • 6

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  16
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  29
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  38
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  47
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  54
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
 • 7

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  05
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  56
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 8

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  เกียวโต
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
 • 9

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  18
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  54
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 10

 • 12
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  14
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 11

 • 09
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 12

 • 09
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 13

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 14

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  13
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 15

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 16

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  เกียวโต
  27
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  39
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เที่ยวชมด่วนชิมากาเซะ
  เกียวโต
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  16
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
 • 18

 • 02
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  07
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  33
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  44
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  22
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  55
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 20

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  เกียวโต
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  45
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  เกียวโต
  49
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔ビスタカー〕
  เกียวโต
 • 21

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  เกียวโต
 • 22

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  เกียวโต
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄橿原線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄橿原線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  ยามาโตะไซไดจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 23

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึกาชิฮารัเซ็น
  ชินทานาเบะ