ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間準急 快速急行 特急 普通 急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations