ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ คินเท็ตสึนาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  51
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 8

 • 03
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  47
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 9

 • 03
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 11

 • 04
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  12
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 12

 • 01
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 13

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
 • 14

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 15

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 16

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 17

 • 04
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  33
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  39
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
 • 18

 • 01
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 19

 • 02
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  20
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 20

 • 00
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  05
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  12
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 21

 • 04
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  39
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  43
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 22

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึายนันบะ‧นาระไลน์รถไฟด่วนพิเศษ(เออร์เบิร์นไลเนอร์)
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
 • 23

 • 10
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ(ที่นั่งทั้งหมดเป็นที่นั่งสำรอง)
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  48
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฮิโนโทริ
  คินเท็ตสึนาระ
 • 0

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ