ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ คินเท็ตสึนาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速急行 区間準急 特急 準急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 11
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 6

 • 05
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  12
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 7

 • 03
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  35
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 8

 • 02
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 9

 • 00
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  35
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  43
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  47
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 10

 • 01
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  07
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 11

 • 00
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  12
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 12

 • 00
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 13

 • 04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 14

 • 04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  59
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 15

 • 04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  特急
  ひのとり
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 16

 • 01
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  54
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 17

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  09
  特急
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  11
  特急
  あをによし
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  13
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  16
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  22
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  32
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 18

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  15
  特急
  近鉄難波・奈良線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  32
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  45
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  47
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 19

 • 01
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  特急
  近鉄難波・奈良線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  18
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  36
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 20

 • 01
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  13
  特急
  近鉄難波・奈良線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  17
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  52
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 21

 • 01
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  02
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  特急
  ひのとり
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  32
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  特急
  近鉄難波・奈良線特急〔アーバンライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  50
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 22

 • 07
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  特急
  ひのとり
  คินเท็ตสึนาระ
  19
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  特急
  近鉄難波・奈良線特急〔アーバンライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 23

 • 06
  普通
  近鉄京都線
  คินเท็ตสึนาระ
  08
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  14
  特急
  ひのとり
  คินเท็ตสึนาระ
  23
  快速急行
  近鉄難波・奈良線快速急行
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  34
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  特急
  近鉄難波・奈良線特急〔アーバンライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  49
  普通
  近鉄難波・奈良線
  คินเท็ตสึนาระ
 • 0

 • 00
  準急
  近鉄難波・奈良線準急
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  急行
  近鉄難波・奈良線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  37
  区間準急
  近鉄難波・奈良線区間準急
  คินเท็ตสึนาระ