ยามาโตะไซไดจิ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ คินเท็ตสึนาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 快速急行 準急 特急 区間準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations