ไดมน (โตเกียว)

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ สำหรับ นิชิมาโกเมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快特 急行 普通 AP快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  43
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  53
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 6

 • 03
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  21
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  29
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  37
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  40
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  55
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 7

 • 00
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  12
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  22
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  28
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  44
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  51
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  53
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  56
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  58
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
 • 8

 • 01
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  03
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  06
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  09
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  14
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  19
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  22
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  24
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  29
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  34
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  37
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  40
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  43
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  47
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  49
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  54
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  58
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 9

 • 00
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  03
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  05
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  08
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  10
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  13
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  15
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  21
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  24
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  26
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  30
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  39
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  42
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  44
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  46
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  58
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 10

 • 01
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  05
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  09
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  14
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  19
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  23
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  28
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  34
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  41
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  57
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 11

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  16
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  37
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  42
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  47
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  56
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 12

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  17
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  42
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  47
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  57
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 13

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  16
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  37
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  42
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  47
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  56
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 14

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  17
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  42
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  47
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  57
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 15

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  16
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  32
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  37
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  41
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  47
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  55
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 16

 • 02
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  07
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  16
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  20
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  27
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  33
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  42
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  48
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  56
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 17

 • 01
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  10
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  14
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  16
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  21
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  26
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  31
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  39
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  43
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  46
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  50
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  53
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  56
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 18

 • 01
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  06
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  13
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  15
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  18
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  21
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  30
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  33
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  40
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  44
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  47
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  51
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  54
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  57
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 19

 • 01
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  04
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  07
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  11
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  16
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  21
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  24
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  28
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  33
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  36
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  41
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  47
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  53
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  57
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 20

 • 02
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  09
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  12
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  15
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  19
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  22
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  27
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  31
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  35
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  40
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  43
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  46
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  53
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 21

 • 00
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  06
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  13
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  21
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  34
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  41
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  48
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  54
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  57
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 22

 • 01
  快特
  都営浅草線快特
  มิซากิกุจิ
  07
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  12
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  23
  快特
  都営浅草線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  29
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  34
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  42
  特急
  都営浅草線特急
  มิซากิกุจิ
  52
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  58
  急行
  都営浅草線急行
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
 • 23

 • 06
  特急
  都営浅草線特急
  มิอูระไคกัน
  17
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  25
  特急
  都営浅草線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  45
  特急
  都営浅草線特急
  คานากาว่าชินมาจิ
  54
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
 • 0

 • 06
  普通
  都営浅草線
  นิชิมาโกเมะ
  14
  普通
  都営浅草線
  ชินากาว่า
  25
  普通
  都営浅草線
  วัดเซนกาคุจิ