ไดมน (โตเกียว)

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ สำหรับ โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AC特急 普通 快速 AP快特 特急 快特 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 04
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  17
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  26
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  46
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  53
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 6

 • 00
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  12
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  19
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  40
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  43
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  50
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  57
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 7

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  05
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  08
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  12
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  16
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  19
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  35
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  38
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  41
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  44
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  51
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  54
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  57
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 8

 • 00
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  03
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  11
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  14
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  19
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  28
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  31
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  33
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  36
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  38
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  48
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  54
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  58
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 9

 • 01
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  04
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  09
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  11
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  14
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  17
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  21
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  25
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  28
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  32
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  35
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  37
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  42
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  50
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 00
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  05
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  11
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  22
  快速
  都営浅草線快速
  อาโอโตะ
  28
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 11

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  12
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 12

 • 02
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 13

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  12
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 14

 • 02
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  08
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  26
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 15

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  อาโอโตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  12
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  22
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  28
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  32
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  42
  特急
  都営浅草線特急
  อาโอโตะ
  46
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  52
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
 • 16

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  05
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  09
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  15
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  20
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  26
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  30
  快速
  都営浅草線快速
  สนามบินนาริตะ
  36
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  41
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  45
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  50
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  53
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  58
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 01
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  03
  普通
  都営浅草線
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  06
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  09
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  13
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  26
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  30
  快特
  都営浅草線快特
  เคเซนาริตะ
  34
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  41
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  48
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  51
  快特
  都営浅草線快特
  เคเซนาริตะ
  54
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  59
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 18

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
  04
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  09
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  12
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  19
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  22
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  25
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  28
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  31
  快特
  都営浅草線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  35
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  40
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  44
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซนาริตะ
  48
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  52
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  56
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  59
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซนาริตะ
 • 19

 • 03
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  13
  快特
  都営浅草線快特
  สนามบินนาริตะ
  19
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  23
  特急
  都営浅草線特急
  เคเซนาริตะ
  27
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  快特
  都営浅草線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  37
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  43
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  52
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซซากุระ
  57
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 20

 • 02
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
  06
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  11
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  14
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  17
  特急
  都営浅草線特急
  อินบะนิฮนอิได
  23
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  29
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  33
  快速
  都営浅草線快速
  โซโกะซันโด
  37
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  42
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  48
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  51
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  55
  特急
  都営浅草線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 00
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  05
  特急
  都営浅草線特急
  อินบะนิฮนอิได
  10
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  16
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  22
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  24
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  通勤特急
  都営浅草線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
  35
  AC特急
  都営浅草線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  48
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  51
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  56
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
 • 22

 • 03
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  10
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  12
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  19
  通勤特急
  都営浅草線通勤特急
  เคเซนาริตะ
  30
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  38
  普通
  都営浅草線
  อาโอโตะ
  45
  AP快特
  都営浅草線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  48
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  57
  快速
  都営浅草線快速
  เคเซนาริตะ
 • 23

 • 07
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  15
  快特
  都営浅草線快特
  เคเซนาริตะ
  21
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  普通
  都営浅草線
  อินไซมากิโนะฮาระ
  38
  普通
  都営浅草線
  อินบะนิฮนอิได
  51
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 0

 • 07
  普通
  都営浅草線
  เคเซทาคาซาโกะ