โออิตะ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ สะอิกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations