โออิตะ

มากิ (จังหวัดโออิตะ)
นิชิโออิตะ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ นิชิโกกุระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック2号
  ฮาคาตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ยานางิกาอูระ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック4号
  ฮาคาตะ
 • 6

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ฮิจิ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック6号
  ฮาคาตะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック8号
  ฮาคาตะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คิสึกิ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック10号
  ฮาคาตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック12号
  ฮาคาตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック14号
  ฮาคาตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
 • 9

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック16号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック18号
  ฮาคาตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 10

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック20号
  ฮาคาตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック22号
  ฮาคาตะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ゆふ1号
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ฮิจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック24号
  ฮาคาตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คิสึกิ
 • 12

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック28号
  ฮาคาตะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  九州横断特急81号
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
 • 13

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック32号
  ฮาคาตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ゆふいんの森3号
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ฮิจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คิสึกิ
 • 14

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック36号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ฮิจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
 • 15

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック40号
  ฮาคาตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ゆふ3号
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ยานางิกาอูระ
 • 16

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック44号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คิสึกิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック46号
  ฮาคาตะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โอกะ
 • 17

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック48号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック50号
  ฮาคาตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 18

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック52号
  ฮาคาตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック54号
  ฮาคาตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 19

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック56号
  ฮาคาตะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โอกะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりんシーガイア14号
  ฮาคาตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
 • 20

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック58号
  ฮาคาตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん16号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 21

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  คาเมะกาวะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック60号
  ฮาคาตะ
 • 22

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  ฮิจิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック102号
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 23

 • 30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคายามากะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-03-26 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป