โอบุ

JR ทาเกโทโยะเส้น สำหรับ ทาเกะโทโยะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations