โอเตะมาจิ

โตเกียวเมโทร สายฮันโซมง สำหรับ โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations