โอเตะมาจิ

โตเกียวเมโทร สายโทไซ สำหรับ นากาโนะ (โตเกียว)/มิทากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 通勤快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations