โอเตะมาจิ

โตเกียวเมโทร สายชิโยดะ สำหรับ โยโยกิอุเอ็ฮาระ/ฮงอัทสึกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 準急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations