โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)

รถไฟสายอิโยะ สาย 5 สำหรับ โดโกะอนเซ็น

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 5系統
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations