โอซากิ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/คาวาโกเอะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations