โอซากิ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/คาวาโกเอะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations