สนามบินโอซากะ

โอซาก้าโมโนเรล สำหรับ คาโดม่าชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations