สนามบินโอซากะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินฟุกุชิมะ) สำหรับ สนามบินฟุกุชิม่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA IBX