สนามบินโอซากะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL ANA