สนามบินโอซากะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินอิซูโมะ) สำหรับ สนามบินอิซูโมะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL