โอซากาอะเบโนะบาชิ

คินเท็ตสึสายมินามิโอซากะ สำหรับ คาชิฮาระจินกูมาเอะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 準急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations