โอซากาอะเบโนะบาชิ

คินเท็ตสึสายมินามิโอซากะ สำหรับ คาชิฮาระจินกูมาเอะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急 準急 区間急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations