โอซากะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ เกียวโต/ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 特急 新快速 寝台特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูอิตะ (JR)
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
 • 6

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  特急
  サンダーバード1号
  คานาซาวะ
  33
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 7

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  00
  特急
  サンダーバード3号
  คานาซาวะ
  03
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  18
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  23
  特急
  らくラクはりま
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  34
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  37
  特急
  こうのとり2号
  ชินโอซากะ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  40
  特急
  サンダーバード5号
  คานาซาวะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  47
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  47
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  58
  特急
  ひだ25号
  ทาคายามะ
 • 8

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  02
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอมิชิโอสึ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  特急
  サンダーバード7号
  คานาซาวะ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิอิมาซุ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  33
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  36
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  40
  特急
  こうのとり4号
  ชินโอซากะ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード9号
  คานาซาวะ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  56
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
 • 9

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  12
  特急
  サンダーバード11号
  คานาซาวะ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  24
  特急
  スーパーはくと2号
  เกียวโต
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  40
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード13号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  56
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 10

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  特急
  こうのとり8号
  ชินโอซากะ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード17号
  วาคุระอนเซ็น
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 11

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  特急
  スーパーはくと4号
  เกียวโต
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  特急
  こうのとり10号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード19号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 12

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  12
  特急
  サンダーバード21号
  คานาซาวะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  特急
  こうのとり12号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード23号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 13

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  42
  特急
  サンダーバード25号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 14

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  特急
  こうのとり14号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  特急
  サンダーバード27号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 15

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  21
  特急
  スーパーはくと8号
  เกียวโต
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  特急
  サンダーバード31号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 16

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  24
  特急
  こうのとり18号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  特急
  サンダーバード33号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 17

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  12
  特急
  サンダーバード35号
  คานาซาวะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  20
  特急
  スーパーはくと10号
  เกียวโต
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  23
  特急
  こうのとり20号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  特急
  サンダーバード37号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 18

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  12
  特急
  サンダーバード39号
  คานาซาวะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  22
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
  24
  特急
  こうのとり22号
  ชินโอซากะ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  37
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  42
  特急
  サンダーバード41号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 19

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  27
  特急
  サンダーバード45号
  คานาซาวะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  36
  特急
  スーパーはくと12号
  เกียวโต
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  39
  特急
  こうのとり24号
  ชินโอซากะ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 20

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  サンダーバード47号
  คานาซาวะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  36
  特急
  びわこエクスプレス2号
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  54
  特急
  サンダーバード49号
  คานาซาวะ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 21

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  07
  特急
  スーパーはくと14号
  เกียวโต
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  36
  特急
  びわこエクスプレス4号
  ไมบาระ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  39
  特急
  こうのとり28号
  ชินโอซากะ
  40
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 22

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 23

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  24
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  33
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  เกียวโต
 • 0

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  เกียวโต
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาคัตสึกิ (JR)
  33
  寝台特急
  サンライズ出雲
  โตเกียว
  33
  寝台特急
  サンライズ瀬戸
  โตเกียว