โอซากะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 普通 快速 新快速 特急 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  55
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ฟุกุจิยามะ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 6

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  21
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  27
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  33
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  37
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  58
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 7

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  03
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  27
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  29
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  32
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  特急
  スーパーはくと1号
  คุระโยชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  48
  特急
  はまかぜ1号
  ทตโตริ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  55
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  58
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 8

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  14
  特急
  こうのとり1号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  19
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  38
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  41
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  50
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 9

 • 00
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  10
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  特急
  こうのとり3号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  15
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  25
  特急
  スーパーはくと3号
  คุระโยชิ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  52
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 10

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  12
  特急
  こうのとり5号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  22
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  35
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  51
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 11

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  06
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  22
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  25
  特急
  スーパーはくと5号
  คุระโยชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  52
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 12

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  11
  特急
  こうのとり9号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  21
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  23
  特急
  はまかぜ3号
  คาซูมิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  52
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 13

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  11
  特急
  こうのとり11号
  ฟุกุจิยามะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  22
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  25
  特急
  スーパーはくと7号
  คุระโยชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  52
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 14

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  22
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  36
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ทาการะสูกะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  51
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 15

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ทาการะสูกะ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  特急
  こうのとり15号
  ฟุกุจิยามะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  21
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  36
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ทาการะสูกะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  50
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 16

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ทาการะสูกะ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  55
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 17

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  特急
  こうのとり17号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  26
  特急
  スーパーはくと11号
  คุระโยชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 18

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  04
  特急
  はまかぜ5号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  特急
  こうのとり19号
  ฟุกุจิยามะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  22
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  37
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 19

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  07
  特急
  らくラクはりま
  ฮิเมจิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  特急
  こうのとり21号
  ฟุกุจิยามะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 20

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  06
  特急
  スーパーはくと13号
  ทตโตริ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  特急
  こうのとり23号
  ฟุกุจิยามะ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  53
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 21

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คามิโกริ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  08
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  23
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 22

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  10
  特急
  こうのとり27号
  ฟุกุจิยามะ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  30
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  33
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  50
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 23

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  02
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  12
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  20
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  30
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  38
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ทาการะสูกะ
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 0

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ