โอซากะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เกียวบาชิ (โอซากะ)/สึรุฮาชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 55
  普通
  JR大阪環状線
 • 5

 • 13
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  51
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  18
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  29
  普通
  JR大阪環状線
  33
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  49
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  55
  普通
  JR大阪環状線
 • 7

 • 00
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  27
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  32
  普通
  JR大阪環状線
  36
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  40
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  48
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
 • 8

 • 00
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  00
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  12
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  16
  普通
  JR大阪環状線
  20
  普通
  JR大阪環状線
  24
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เท็นโนจิ
  27
  普通
  JR大阪環状線
  30
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  37
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  37
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  41
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  47
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  47
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  51
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  JR大阪環状線
  57
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 01
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  01
  直通快速
  JR大阪環状線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  05
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  08
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  11
  普通
  JR大阪環状線
  16
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  16
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  22
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  36
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  42
  普通
  JR大阪環状線
  46
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  46
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  57
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 10

 • 01
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  01
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  12
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  16
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  25
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  39
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  44
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  59
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  14
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  37
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  41
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  56
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 00
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  普通
  JR大阪環状線
  07
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  11
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  37
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  41
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  普通
  JR大阪環状線
  07
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  11
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  37
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  41
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  56
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 00
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  03
  普通
  JR大阪環状線
  07
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  11
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  15
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  18
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  37
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  45
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  52
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  56
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 00
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  00
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  04
  普通
  JR大阪環状線
  07
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  11
  普通
  JR大阪環状線
  16
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  21
  普通
  JR大阪環状線
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  33
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  37
  普通
  JR大阪環状線
  41
  普通
  JR大阪環状線
  46
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  46
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  51
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 01
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  01
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  06
  普通
  JR大阪環状線
  13
  普通
  JR大阪環状線
  21
  普通
  JR大阪環状線
  26
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  30
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  30
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  36
  普通
  JR大阪環状線
  42
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  56
  普通
  JR大阪環状線
 • 22

 • 01
  快速
  紀州路快速
  เท็นโนจิ
  01
  快速
  関空快速
  เท็นโนจิ
  07
  普通
  JR大阪環状線
  13
  普通
  JR大阪環状線
  20
  普通
  JR大阪環状線
  27
  普通
  JR大阪環状線
  31
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  31
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  35
  普通
  JR大阪環状線
  42
  普通
  JR大阪環状線
  47
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  47
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  51
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  57
  普通
  JR大阪環状線
 • 23

 • 02
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  06
  普通
  JR大阪環状線
  13
  普通
  JR大阪環状線
  23
  普通
  JR大阪環状線
  33
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
  37
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  37
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  42
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  50
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  54
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 0

 • 03
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
  09
  普通
  JR大阪環状線
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  15
  快速
  紀州路快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  15
  快速
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)