โอซากะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ นิชิกุโจ(รถบัส)/เท็นโนจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 57
  普通
  JR大阪環状線
 • 5

 • 12
  普通
  JR大阪環状線
  22
  普通
  JR大阪環状線
  32
  普通
  JR大阪環状線
  46
  普通
  JR大阪環状線
  57
  普通
  JR大阪環状線
 • 6

 • 06
  普通
  JR大阪環状線
  12
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  12
  快速
  紀州路快速
  ยิวสะ
  16
  普通
  JR大阪環状線
  24
  普通
  JR大阪環状線
  31
  普通
  JR大阪環状線
  40
  普通
  JR大阪環状線
  46
  普通
  JR大阪環状線
  53
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  59
  普通
  JR大阪環状線
 • 7

 • 05
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  05
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  10
  普通
  JR大阪環状線
  15
  普通
  JR大阪環状線
  18
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  普通
  JR大阪環状線
  33
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  40
  快速
  大和路快速
  นาระ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  51
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  55
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 8

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  04
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  07
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  16
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  20
  普通
  JR大阪環状線
  24
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  30
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  46
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  54
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 9

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  05
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  15
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  26
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  30
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  46
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  49
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  52
  普通
  JR大阪環状線
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 10

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  04
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  04
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  07
  普通
  JR大阪環状線
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  นาระ
 • 11

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  นาระ
 • 12

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  นาระ
 • 13

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  นาระ
 • 14

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 15

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  13
  快速
  大和路快速
  นาระ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  28
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  43
  快速
  大和路快速
  นาระ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  58
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 16

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  15
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  30
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  45
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
 • 17

 • 00
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  29
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  57
  快速
  大和路快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  59
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 18

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  29
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  59
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 19

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  12
  快速
  大和路快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  14
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  29
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  59
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 20

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  08
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  12
  快速
  大和路快速
  นาระ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  23
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  27
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  29
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  34
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  42
  快速
  大和路快速
  นาระ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  49
  普通
  JR大阪環状線
  53
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  57
  快速
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  59
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 21

 • 04
  普通
  JR大阪環状線
  08
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  12
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  19
  普通
  JR大阪環状線
  25
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  31
  普通
  JR大阪環状線
  38
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  紀州路快速
  โกะโบ
  42
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  50
  普通
  JR大阪環状線
  54
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
 • 22

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  09
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  14
  普通
  JR大阪環状線
  20
  普通
  JR大阪環状線
  ซากุระจิมะ
  24
  快速
  紀州路快速
  วาคายามะ
  24
  快速
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  28
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  28
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  36
  普通
  JR大阪環状線
  43
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  48
  普通
  JR大阪環状線
  58
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
 • 23

 • 03
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  12
  普通
  JR大阪環状線
  22
  快速
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  28
  普通
  JR大阪環状線
  โอซากะ
  38
  快速
  JR大阪環状線快速
  โอโตริ
  44
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ
 • 0

 • 02
  普通
  JR大阪環状線
  เท็นโนจิ