ไดโคกุโจ

OsakaMetro四つ橋線 สำหรับ นิชิอูเมดะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 6

 • 06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 7

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 8

 • 00
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  19
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  33
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  37
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  46
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  51
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 9

 • 01
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  11
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 10

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 11

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 12

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 13

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 14

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 15

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  57
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 16

 • 05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  11
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  28
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  38
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  49
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  56
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 17

 • 03
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  31
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  38
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  52
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  59
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 18

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  09
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  21
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  25
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 19

 • 00
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  25
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  45
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 20

 • 00
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  15
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  41
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 21

 • 02
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 22

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  14
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 23

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  13
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  23
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  32
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 0

 • 04
  普通
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ