ไดโคกุโจ

OsakaMetro四つ橋線 สำหรับ นิชิอูเมดะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 6

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 20

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 21

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 23

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ
 • 0

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  นิชิอูเมดะ