ไดโคกุโจ

OsakaMetro四つ橋線 สำหรับ สูมิโนะเอะโคเอ็น

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 6

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  17
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  25
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  07
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  18
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  32
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  43
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  57
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
 • 9

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  08
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  24
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  27
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  38
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  42
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 10

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 12

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 13

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 14

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 15

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  22
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  53
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 16

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  14
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  35
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  45
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  52
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  13
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  27
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  48
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  55
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  09
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  33
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  37
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  44
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  47
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  54
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  58
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 19

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  05
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  08
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  12
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)
  27
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 20

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  06
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  11
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  16
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  21
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  26
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  36
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  41
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  46
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  51
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  56
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 21

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  08
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  23
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  31
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  20
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  30
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  40
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  50
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  10
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  19
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  29
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  39
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  49
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
  59
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  สูมิโนะเอะโคเอ็น
 • 0

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  OsakaMetro四つ橋線
  คิตะคากะยะ(รถบัส)