โอชุกิ

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ สำหรับ คาวากุจิโกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 32
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 7

 • 03
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  24
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  55
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 8

 • 19
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  คาวากุจิโกะ
  40
  特急
  富士回遊3号
  คาวากุจิโกะ
  50
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 9

 • 16
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  42
  特急
  富士回遊7号
  คาวากุจิโกะ
 • 10

 • 00
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  42
  特急
  富士回遊11号
  คาวากุจิโกะ
 • 11

 • 01
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  27
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  49
  特急
  富士山ビュー特急1号
  คาวากุจิโกะ
 • 12

 • 11
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  36
  特急
  富士回遊71号
  คาวากุจิโกะ
  59
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 13

 • 40
  特急
  富士急行線特急
  คาวากุจิโกะ
  50
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 14

 • 17
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  54
  特急
  富士山ビュー特急3号
  คาวากุจิโกะ
 • 15

 • 20
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  51
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 16

 • 13
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  37
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 17

 • 03
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  40
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 18

 • 27
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 19

 • 00
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
  43
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 20

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  คาวากุจิโกะ
  51
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 21

 • 11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  คาวากุจิโกะ
  45
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 22

 • 30
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ
 • 23

 • 10
  普通
  富士急行線
  คาวากุจิโกะ