โอชุกิ

ฮัตสึคาริ
ซารุฮาชิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
 • 6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
 • 7

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ2号
  โตเกียว
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาจิกาวะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 8

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ6号
  โตเกียว
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 9

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ10号
  โตเกียว
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ14号
  โตเกียว
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ16号
  โตเกียว
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ20号
  ชินจูกุ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ24号
  ชินจูกุ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
 • 14

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ28号
  ชินจูกุ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
 • 15

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ32号
  ชินจูกุ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊32号
  ชินจูกุ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ36号
  ชินจูกุ
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊36号
  ชินจูกุ
 • 16

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ40号
  ชินจูกุ
 • 17

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ44号
  ชินจูกุ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊44号
  ชินจูกุ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาจิกาวะ
 • 18

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ48号
  ชินจูกุ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊48号
  ชินจูกุ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ50号
  ชิบะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ52号
  ชินจูกุ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
 • 20

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ56号
  ชินจูกุ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ58号
  ชินจูกุ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โตเกียว
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป