โอชุกิ

ซารุฮาชิ
ฮัตสึคาริ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ โคฟุ/มัตสึโมโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 6

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
 • 7

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ1号
  มัตสึโมโตะ
 • 8

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ3号
  มัตสึโมโตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 9

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ7号
  โคฟุ
 • 10

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ11号
  โคฟุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 11

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ15号
  โคฟุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 12

 • 29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ19号
  โคฟุ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 13

 • 28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ23号
  โคฟุ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
 • 14

 • 28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ27号
  โคฟุ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  นากาโน่
 • 15

 • 29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ31号
  โคฟุ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
 • 16

 • 31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ35号
  โคฟุ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
 • 17

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ39号
  โคฟุ
 • 18

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ43号
  โคฟุ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ47号
  ริวโอ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  มัตสึโมโตะ
 • 20

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ51号
  ริวโอ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
 • 21

 • 41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  นิระซากิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
 • 22

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ55号
  มัตสึโมโตะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ57号
  โคฟุ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคบุจิซาวะ
 • 0

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ59号
  โคฟุ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-21 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป