โอมิยะ (ไซตามะ)

JR โดยตรงสายมูซาชิโนะ(โอมิยะ) สำหรับ นิชิอุระวะ/นิชิฟุนาบาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations