โอมิยะ (ไซตามะ)

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว สำหรับ อุเอโนะ/ชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 54
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 6

 • 26
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  54
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 7

 • 07
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  24
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  59
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 8

 • 30
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 9

 • 18
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 10

 • 36
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 11

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 12

 • 03
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 13

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 14

 • 03
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 15

 • 03
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  43
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 16

 • 25
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 17

 • 10
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  24
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 18

 • 13
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  45
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 19

 • 26
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 20

 • 07
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 21

 • 17
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 22

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)